Välkommen till Stiftelsen Tryggheten!

Aktiviteter på Tryggheten

Vi har gemensam samling minst en gång per vecka där vi bl a erbjuder andakter och samlingar med servering och underhållning.