I stadgarna kan vi läsa att ”stiftelsen har till ändamål att för i huvudsak äldre människor i Skellefteå ombesörja tryggat boende med en kristen social inriktning”. Vi hade funnit att det stora problemet bland äldre var ensamhet & isolering. Ensamhet föder ångest & behov av medicinska insatser.

Målsättningen var inte i första hand att bygga hus utan att skapa ett boende som med funktionella lägenheter & gemenskapsutrymmen skulle bidra till ett ”inre byggande” av omsorg & samhörighet människor emellan. Därför ingick det i konceptet redan från början att det i huset skulle finnas aktiviteter som gjorde att de boende skulle lära känna varandra samt gemenskap & trygghet utvecklas.

Ingång mot bakgården
Ingång mot bakgården

Ett nära samarbete förelåg emellan arkitekt, byggfirma & byggnadskommitté. Representanter för byggfirman samt arkitekten var också aktiva i kontakten med t ex Social-styrelsen. Kommunhälsan kontaktades inför val av material då bästa möjliga inomhusklimat eftersträvades.

I juni 1993 togs det första spadtaget & cirka ett år senare togs den första hyresgästen emot. Då hade också vår föreståndare börjat sin tjänst.

Samarbetet med kommunen har hela tiden varit gott och behöver man hemtjänst/hemsjukvård så fungerar det på samma sätt som när du hyr en annan lägenhet. Halva huset är allergianpassat och i den delen får man inte röka eller ha husdjur. I huset finns 24 stycken 2-rumslägenheter (60-70 kvm) och 26 stycken 1-rumslägenheter (cirka 50 kvm). Det finns 2 övernattningsrum i souterrängplanet vilka hyresgästerna får hyra till en låg kostnad.

I hyran ingår förutom den egna lägenheten, del i gemenskapsutrymmen samt föreståndartjänsten. I markplan ett samlingsrum med kök. I plan 2, 3, & 4 ett gemenskaps-/allrum.

Byggfakta: Golvmaterialet är ek. Inga trösklar. Breda dörrar. Golvvärme i badrum. Klinker i korridorerna. Tvättstuga i källaren samt i varje våningsplan. Brandlarm finns & även trygghetslarm.

I styrelsen ingår en ordinarie ledamot & en ersättare från varje stiftareförsamling. Styrelsen sammanträder cirka fyra gånger per år. Däremellan samråd mellan föreståndare, fastighetsförvaltare & ordförande.

Ytterligare information lämnas gärna av

Föreståndare
Maria Holmgren
073 020 61 59
Storgatan 28, 931 32 Skellefteå
info.tryggheten@gmail.com

Vill man ha kontakt med vår ordförande, Allan Forslund, så förmedlar gärna vår föreståndare kontakten.