Gemenskap

Att träffas och göra något tillsammans är en del av trivseln och ger en känsla av välmående och livskvalitet. På Tryggheten bor du nära andra människor i liknande livssituation. Att hitta en social samvaro är en viktig del i det hälsosamma åldrandet. Här finns goda möjligheter att umgås i våra allmänna utrymmen på våningarna samt i vår samlingssal på bottenvåningen. På sommaren träffas vi gärna ute i vår fina innergård.

Aktiviteter

För att motverka olika former av åldersrelaterad ohälsa ser vi att målinriktade och meningsfulla aktiviteter är en viktig hörnsten. Det är blandade aktiviteter för att använda olika sinnen och också följa årstidernas växlingar för vår kropp och själ. Vi träffas en gång i veckan för aktivitet i samlingssalen och vi har gympa med balansträning 2 gånger/veckan. Som hyresgäst har du goda möjligheter att påverka de olika aktiviteterna. Borådet, tillsammans med föreståndaren, planerar programmen som ska vara trivsamma och främja hälsa.

Studiecirklar

Studieförbunden har av och till inbjudit till studiecirklar.

Gudstjänsterna

Då Stiftelsen Trygghetens huvudmän är flera av stadens kyrkor är det naturligt att vi firar gudstjänst och har andakt i huset med jämna mellanrum. Det är ett sätt att fyllas av tröst och hopp, där inte minst kända sånger/psalmer kan tala in i våra liv. Trygghetens gudstjänster följer en enkel ordning och tidigare gudstjänstvana krävs inte. Alla är välkomna. Några gånger/termin firas också nattvard.

Föreståndare

Föreståndaren finns till för dig som flyttar in till Tryggheten. Grundläggande är att bygga förtroende, och att kunna ge särskild stöd och uppmuntran samt underlätta och hjälpa till i aktiviteter som sker på huset. En viktig uppgift är också att stödja i den sociala samvaron och vara en värdefull samtalspartner.